Bir Ahi Zaman (+13)


Yönetmen yardımcısı: Hatice Yitgin

1.      Asistan: Cansu Özkurt

2.      Asistan: Feyzican Özkurt

Işık kumanda: Emine Gül Karakuş

Ses kumanda: Ecem Güçlü

Dekor sorumlusu: Rabia Taş

Kostüm sorumlusu: Dilara Çabuk

Bostancı baba/anlatıcı: Halil Dinç

Ahi Evran: Yiğit Bezci

Ahi Sinan/ahi baba vekili: Gazi Ata Türk

Ahi duman: Hakan Karapınarlı

Kıraathaneci Ahmet usta/yiğitbaşı: Osman Çekmen

Bakırcı hasan usta: Mehmet Ufuk Cengiz

Dokumacı muharrem usta: Eray Akbulut

Kalaycı kadir usta:  İsmail Çakır

Durkadın hatun: Songül Dalgıç

Hanım:  Beyza Uysal

Stefan: Mehmet Ufuk Cengiz

Marika: Berra Özkan

kıraat.çırağı halis: Yavuz Furkan Yıldırım

kalaycı kalfası İbrahim: Yavuz Furkan Yıldırım

bakırcı kalfası: Yarkın Bardakçı

bakırcı çırağı: Eray Akbulut

esnaf şeyhi: İsmail Çakır
Osman ÇEKMEN
Duru ÇETİN Ertuğrul AKGÜN Kevser Sevgi AKMAN Ayşe AY Dilara ÇABUK Emel GÜL Halil DİNÇ Hatice YİTGİN Reyhan EROĞLU Nazlı BOZKAYA Yiğit BEZCİ